2017 interier

Kostel Všech Svatých ve Starých Hvězdlicích

místo: Staré Hvězdlice
velikost: 100 m²
klient: Římskokatolická farnost Hvězdlice a Městys Hvězdlice
autoři: Tereza Tejkalová, Vojtěch Novotný
vizualizace: esté architekti

Návrh interiéru přináší do dlouhé a rozmanité historie kostela ve Starých Hvězdlicích novou současnou vrstvu. Ta je charakterizována očištěním a zdůrazněním symbolických prvků křesťanské kultury. Původní zdobné malby byly při dřívějších úpravách a sanacích omítek postupně nahrazeny čistě bílou. Ornamentální dlažba je vyměněna za jednoduché režné čtverce kladené do podsypu pro lepší odvětrání základů kostela. Dubové prvky byly zachovány a doplněny. Jednoduchost a prostota pojetí koresponduje se samotnou stavbou i s daným místem, zároveň odkazuje na pokoru ve víře. Interieru dominuje kamenný oltář, který je vůči ostatnímu vybavení materiálově zdůrazněn. Je vytvořen z monolitických pískovcových kvádrů, jejichž hrubé opracování kontrastuje s čistotou celého interiéru a tím je podtržena jeho důležitost. Ostatní prvky jsou navrženy z masivních dubových desek o jednotné tloušťce a se stejným provedením detailů, aby interier působil uceleně. Materiál váže na původní dřevěné prvky, odkazuje k venkovskému charakteru kostela a jeho blízkosti k přírodě. Byly vytvořeny dvě verze sezení pro věřící – lavice bez opěradla se spodní odkládací deskou na knihy a variantně s opěradlem, na jehož horní plochu je rovněž možné knihy odložit. Ambon je doplněn o subtilní mosazný kříž, vetknutý v jeho středu, který zdůrazňuje důležitost prvku reprezentujícího slovo boží. V hlavní lodi je uvažováno s umístěním křížové cesty. Ta je jako celý interier pojednána v současném výrazu, vnáší do něj lehkou až nenápadou vrstvu. Předpokládá se spolupráce s umělcem a vytvořením souboru maleb přímo pro kostel Všech Svatých. Příkladem je obnovená křížová cesta od Terezie Pavlišové ve Vysokém Lese. Jednoduché abstraktní malby na bílém pozadí doplněné o názvy jednotlivých zastavení. S ohledem na prostorovou kompozici jsou jednotlivá zastavení seskupena do dvojic, pouze první a poslední je zdůrazněno umístěním samostatně. Osvětlení hlavní lodi je tvořeno nenápadnými nástěnnými svítidly v bílé barvě a s nimi kontrastujícím výrazným kruhovým lustrem. Nepřímé nástěnné osvětlení dotváří atmosféru hlavní lodi a celkově modeluje její objem. Kruhový lustr v centrální poloze vytváří dostatek světla pro čtení a jeho symbolický tvar odkazuje k motivům křesťanské víry. Kněžiště je nasvíceno nástěnnými reflektory v přiznané liště. Jejich nastavení umožňuje osvětlit jednotlivé prvky a vytváří lehký světelný kontrast mezi hlavní lodí a kněžištěm, které jakoby vystupuje ze svého prostoru. Výraznějším prvkem je pak zdobnější věčné světlo z mosazi.

2017 interier

Kostel Všech Svatých ve Starých Hvězdlicích