2020 soutěž

Nové sídlo Obecního úřadu v Hovorčovicích

místo: Hovorčovice
autoři: Tereza Tejkalová, Michal Škrna, Lucia Gažiová, Petra Brůžková
vizualizace: esté architekti
spolupráce: Lucie Černá, Petr Peštál

 

Čitelná historická a prostorová struktura jádra obce s přirozeným těžištěm v podobě dominanty kostela. Podlouhlé objemy původních stavení s šikmými střechami a valbami formují hlavní veřejné prostory. Škola, rybník, náves, obecní úřad, kostel se hřbitovní zdí – veřejné služby vzdálené v dochozích vzálenostech. Stísněné dopravní limity,  výškové vazby ve svažitému terénu, blízká stabilizovaná obytná zástavba. Odvážně zvolená parcela v historickém jádru obce bez fungující návsi, brzy města bez  klasického náměstí. Cenná budova č.p. 1 v nevratném stavu nevhodném k rekonstrukci, její demolicí mízí část historie a paměti místa.

Návrh pracuje s dochovaným měřítkem zástavby a malebným urbanistickým obrazem obce. V těsné blízkosti kostela umisťuje sebevědomou stavbu, která svou formou přiměřeně komunikuje funkci i význam nového úřadu. Vstupuje ohleduplně do svého sousedství, kdy na svých hranách rozvíjí stávající proporce a uliční profily. Natočení hlavní hmoty nachází prostorovou rovnováhu ve vztahu s kostelem, nasazuje měkký roh návsi. Orientace vstupu zdůrazněného konzolou nároží iniciuje znovuobnovení Staré návsi jako středu veřejného života obce, zachovaná hrana původního domu vytváří úřadu odpovídající předprostor úřadu. Solidnost stavby těží ze zachování části přízemí původního objektu č.p. 1, v jehož masivních zděných stěnách nabízí přidružené služby pošty a Senior Pointu přístupné přímo z návsi. Pro danou parcelu dispozičně ambiciózní stavební program nabízí přehledně v přízemní hmotě, ve vyšší se šikmou střechou jsou umístěny kanceláře vedení obce a jednací sál se symbolickým průhledem na kostelní věž.

Materiálové řešení fasád zdůrazňuje původní stavbu hrubou ruční omítkou s výraznou strukturou, fasáda nové části navazuje hladkou venkovní omítkou, obě části shodně v odstínu lomené bílé. Šambrány rozšířených původních otvorů vymezují prefa dílce z bílého beton s hrubým povrchem. Nové výplně otvorů jsou řešeny jako dřevěné bezrámové se skrytými rámi s osazením na vnitřních lících stěn. Střešní krytinu tvoří falcovavý plech, odstín šedobílá, včetně žlabu a oplechování. Materiálové řešení interiéru i zpevněných ploch parteru je kvalitativně v souladu s celkovou koncepcí budovy úřadu (podlahy společných prostor z terasa, v kancelářích marmoleum, betonová schodiště, žulové odseky, kovové prkvy, kvalitní mobiliář).

 

 

 

 

 

 

2020 soutěž

Nové sídlo Obecního úřadu v Hovorčovicích