2016 soutěž

Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm

místo: Rožnov pod Radhoštěm
velikost: 1150m²
klient: Město Rožnov pod Radhoštěm
autoři: Tereza Tejkalová, Michal Škrna, Petra Brůžková, Lenka Hradecká, Vojta Novotný
spolupráce: Ing. Jan Macháček, Bc. Michal Kočí, Ing. Václav Heis
vizualizace: esté architekti

Městská knihovna svým současným výrazem a prostorovým řešením neodpovídá charakteru důležité kulturní instituce. Přístavba není jen praktickým navýšením kapacit. Obepnutí současné budovy po celém obvodu generuje chybějící vnitřní vazby a plochy. Budova nově vymezuje veřejný prostor a intenzivně komunikuje s parterem. Nástupní terasy umožňují průhledy na stávající objekt, který se tak stává centrem nové knihovny. Jižní terasa vytváří krytý předprostor, umožňuje bezbariérový přístup a zdůrazňuje zachovaný hlavní vstup.

Architektonické řešení je střídmé, čisté a respektuje původní budovu. Návrh pracuje s výraznými vizuálními osami, propojuje interiér s parterem, staré s novým. Centrální vstupní hala navazuje na symetrii vily a přehledně organizuje vnitřní provoz do kvadrantů – oddělení dospělých a kavárna s terasou do ulice Bezručova, dětské oddělení a přednášková místnost do zahrady. Diagonální osy umožňují skrze veřejné funkce prostup domem od ulice směrem do zahrady s terasami. Využití ploché střechy rozšiřuje prostor o venkovní čítárnu.

2016 soutěž

Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm