2015 soutěž

Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu

místo: Cheb
velikost: 61m²
klient: Město Cheb & Společnost Petra Parléře, o. p. s.
autoři: esté architekti, Ing. arch. Lucie Datinská
spolupráce: Roman Černohous, Ing. Václav Heis, Bc. Michal Kočí, MgA. Mostafa Tousson

Umělecká škola je vedle vlastní výuky a tříbení dovedností v hudbě, malbě, divadle a tanci místem, které vede mladého člověka k estetickému cítění a současně vyšším hodnotám. Síla historické architektury dominikánského kláštera nabízí ve své logice a symbolice přesah s hmatatelným odkazem na minulost. Prostor bývalého kláštera má potenciál být inspirativním místem s pevným řádem, které dokáže studenta nadchnout a podporovat jeho vnitřní motivaci.

Areál dominikánského kláštera je součástí historického jádra města, které je od roku 1981 Městskou památkovou rezervací. Původní hlavní vstup z úrovně suterénu je v návrhu revitaliazace orientován nově do klidnějšího Jánského náměstí na severozápadě. Z úrovně parteru je tak umožněn bezbariérový přístup.

Hmotové řešení stávajícího areálu kláštera je výrazně podmíněno omezenými prostorovými podmínkami v rostlé struktuře historického města. V průběhu let byl objekt posupně přizpůsobován novému využití, došlo k ne vždy vhodným úpravám a vrstvením. Revitalizace se snaží tyto nánosy odstranit a dát tak vyniknout velkorysosti a čistotě původních objemů.

Jedním z nejvýraznějších vstupů návrhu je přestavba stávajícího sálu. Sál tanečního oboru vzniká částečně na půdorysu původního a hmotově se čitelně vymezuje vůči přilehlým křídlům kláštěra a fasádám gotických domů uzavírajících vnitroblok. Tím opět otevírá v minulosti zastavěné fasády. Návrh řeší využití uzavřeného rajského dvora. Snížením stávajících parapetů oken v přízemí až na úroveň kamenných stupňů se vnitřní prostor křížové chodby více propojuje s exteriérem.

Je nově definována Dominikánská ulice, kde se původně uzavřená stěna otevírá do parteru rámovanými výlohami. Je doplněn další vstup do vnitřního dvora, čímž se více otevírá veřejnosti.

2015 soutěž

Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu