2021 studie

Rodinný dům Chodov

místo: Praha - Chodov
autoři: Tereza Tejkalová, Lucia Gažiová, Michal Škrna

vizualizace: esté architekti

 

Stávající podobu získaly oba domy podle projektů z konce 90. let. Dům do ulice byl upraven protažením sedlové střechy nad domovní schodiště, vznikl tak krytý vstup a nad ním balkon. V přízemí byl otevřením nosné stěny propojen obytný prostor, směrem do zahrady bylo zvětšeno okno na francouzské s výstupem na terasu. Objekt s garáží byl nástavbou se šikmou střechou rozšířen o kancelářšké prostory. Finální úpravy dispozic a interiérů realizoval investor po zakoupení domu před několika lety. Na vjezd z ulice navazuje kryté parkovací stání, do zahrady je z hlavní obytné části orientovaná terasa s pergolou. Postupné úpravy se podepsaly na nejednotném výrazu obou staveb. Návrh směřuje k jasnějšímu čistšímu výrazu obou domů, ale se zachováním vlastního charakteru každého z nich. Dům do ulice pro rodinu investora si drží tradiční výraz, základní členění je zachováno včetně říms a náznaku kamenné podezdívky uskočením soklu. Okna orientovaná do ulice jen nepatrně naznačují současné pojetí použitím širokého bezrámového zasklení. Spojení tradičního a moderního je víc rozvedeno na abstraktně pojaté kompozici ostatních fasád. Přeřešením vstupní části a přesunem schodiště vzniká velkorysejší prostor mezi oběma domy. Pohlcením nevyužívaného balkonu působí i z ulice objemově jednotněji, horní ložnice je prostornější, u vstupu vzniká závětří. Dům v zahradě, pro maminku a tetu investora, je také hmotově očištěný, abstraktnější v detailech, měkčí výrazem. Díky použitému dřevěnému obkladu, většímu prosklení do zahrady a otevřené vnitřní dispozicí dostává jemně přímořský nádech. Jednopodlažní přístavba v zadní části pozemku rámuje prostor zahrady, doplněný strom se odráží v průhledech z obou domů, nabízí stín, soukromí, hru pro děti.

Na zachovaný přesah střechy navazuje subtilní linie zastřešeného průchodu. Propojuje vizuálně i provozně oba domy, směrem do ulice zastřešuje parkování, umožňuje suchou nohou projít z obou domů kolem celé zahrady až do herny v přístavbě.

 

2021 studie

Rodinný dům Chodov