2021 probíha realizace

Rodinný dům v Mikulově

místo: Mikulov
autoři: Tereza Tejkalová, Michal Škrna, Lucia Gažiová

vizualizace: esté architekti

 

S ohledem na svou polohu v ochranném pásmu městské památkové rezervace je výstavba poměrně přesně vymezena regulačním plánem - na pozemku je jasně definována plocha k zastavění (16 m x 18,5 m), odstupy od nově budované komunikace i sousedních pozemků, závazné sklony střech, maximální výšky okapních linií i hřebene, apod. Požadavky investora společně s regulativy definují rozlehlejší přízemní dům s šikmou střechou, částečně využitelný v podkroví. Nadstandradní suterénní garáž je zamýšlena pro parkování sbírky veteránů investora. Navrhovaný dům se obrací více severně směrem do společné zahrady a k vzrostlé zeleni, k ulici je vymezen plnými fasádami akcentovanými prolomením v nadpražích oken. Princip vymezující „zdi“ mezi soukromým a veřejným protahuje do hloubky pozemku zaříznutá opěrná zeď, která pomáhá odclonit průhledy z výše položené pěší cesty. Šikmé střechy zastřešují hlavní objemy domu a pocitově jakoby vykukují zpoza atik zelených teras. Dispozičně se dům soustředí kolem centrální části pobytové kuchyně s ostrovem a jídelnou, na kterou navazuje na jedné straně obytný prostor otevřený do krovu a v zadní části domu soukromá část ložnic. Pro lepší prosvětlení centrální části interieru je vložené malé atrium s výstupme na ploché střechy a v šikmých střechách orientovaných ven z pozemku střešní okna. Výraznější prosklené plochy propojující v několika směrech interier domu s okolní zahradou a zelení, které navazuje na venkovní terasy, bude možné individuálně clonit venkovním stíněním podle přání uživatelů, pětičlenné rodiny s hovawartem. Konstrukčně je dům navržen jako nízkoenergetická dřevostavba z CLT panelů a sloupků, které budou z části pohledově uplatněny v interieru. Hlavní povrchy respektují lokalitu, bílé omítky fasád a střechy z režných pálených tašek v cihlové barvě budou doplněny dřevěnými rámy oken v přírodním vzhledu a matnými klempířskými prvky. Zpěvněné plochy exterieru budou betonové s částečným travním prorostem, případně v provedení pojízdného mlatu. Hlavní i dětská terasa bude z modřínových prken.

 

 

2021 probíha realizace

Rodinný dům v Mikulově