2020 realizace

Vodojem Kladno-Rozdělov

místo: Kladno – Rozdělov
velikost: 650m²
klient: Středočeské vodárny, a.s.
autoři: Michal Škrna, Tereza Tejkalová
spolupráce: Roman Černohous – grafický design
videoprezentace: Janek Růžička, Tomáš Vrána, Marek Duda, David Dittrich
vizualizace: Michal Karmazín, esté architekti
fyzický model: Ateliér Světlík

 

 

Městská rada Kladno zadala Českomoravské Kolben-Daněk, a.s. v roce 1933 projekt věžového vodojemu s požadovanou kapacitou 800 m3 vody. Čtyřicet jedna metrů vysoká funkcionalistická stavba byla dokončena o tři roky později. Ve spolupráci s kladenskou stavební firmou Hrabě a Lozovský vznikl vůbec první vodojem na území tehdejší republiky s nosnou konstrukcí kompletně z oceli. V oddělení mostárny pražské továrny ČKD v Libni byl navržen unikátní šroubovaný skelet z uhlíkové oceli C 38 na půdorysu oktogonu vepsaného do kruhu o průměru 10,35 m. Nosnou funkci tvoří osm základních sloupů svařovaných z válcovaných U profilů, které se ve výšce 25 m nad zemí rozšiřují a vytvářejí tak pod ocelovým krovem prostor pro zavěšení nýtované nádrže. Styčníková konstrukce je ve všech osmi polích zavětrována zdvojenými diagonálními táhly a přesnost jejího provedení dokládá dobově obdivuhodný smysl pro konstrukční i řemeslný detail. Plášť vodojemu tvoří ve dvou úrovních odstupňované lícové zdivo. Stavbu zastřešuje ocelový krov vynesený z rozšířených nosných sloupů vyšší úrovně vodojemu bez dalších vnitřních podpor. Vodojem byl v roce 1996 odstaven a v současné době je využíván jako prostor expozice o historii kladenského vodárenství.

Kladenský vodojem je významnou inženýrskou stavbou, která ve své siluetě ztělesňuje pozdní funkcionalismus poloviny 30tých let. Kompozice a proporce válcových fasád i falcované střechy s lucernou jsou nadčasové a po téměř 80ti letech neztrácejí svou ladnost a krásu. Struktura fasády z lícového zdiva i detaily parteru z umělého kamene podtrhují kvalitu tehdejšího zpracování.

Východiskem konverze výjimečné stavby je její poznání, analýza všech jejích součástí. Stejně tak limitů daných původní funkcí a dobou jejího vzniku v konfrontaci s aktuálními požadavky. Původní stavba a její historická hodnota by neměly zůstat jen kulisou či pozadím nového. Přestože srdce vodojemu - nýtovaná ocelová nádž, musí společně s původním schodištěm ustoupit prostorově náročnějšímu využití, renovace a zdůraznění ocelové konstrukce v nově vzniklém vnitřním objemu stavby je zásadní součástí návrhu. Šetrně demontovaná nádrž může být instalována v blízkosti vodojemu jako exponát připomínající jeho původní funkci.

Návrh dispečinku s reprezentativním prostorem společnosti a expozicí vodárenství v bývalém vodojemu je založen na dvou základních principech. Prvním je koncepční úprava velkorysého výškového členění vodojemu do dvou hlavních prostorů - nesoucích v "dříku" a nesených v  "hlavě". Vložené betonové desky podlah vymezují patra nových funkcí. Ve druhé rovině jde o k siluetě citlivou, současně však funkční náhradu zděného obvodového pláště vrchní části vodojemu transparentní fasádou. Ta umožňuje současně výhledy do okolí i dostatečné osvětlení nových dispozic. Horizontální lamelové stínění funguje jako clona přímému slunci a pohledově modeluje hlavu vodojemu v jejím původním vnějším objemu.

Obrovská nádrž je sevřena v celkovém objemu téměř 2000 m3 ve spleti ocelových sloupů, věnců a táhel. Velikost vnitřního prostoru a mimořádná únosnost celé kostrukce umožňuje nové využití vodojemu v celkem pěti úrovních. Vstupní lobby s nově vloženým vertikálním jádrem slouží zárověň jako 22,5m vysoký výstavní prostor. Expozice vodárenství pokračuje na podestách původního servisního schodiště a je možné je sledovat během pohybu výtahu nebo výstupem po točitém schodišty skrze transparentní plášť jádra. V úrovni poslední mezipodesty je do dříku vodojemu podvěšeno technické patro zázemí dispečinku a potřebných technologií. V uvolněném prostoru po ocelové nádrži je navržena radiální otevřená dispozice dispečinku umožňující průběžnou spolupráci dispečerů. Vertikální komunikace končí v úrovni vyhlídkového foyer, které slouží jako předprostor a zázemí nejvýše vloženého patra. Díky tomu zůstává otevřené a nepřerušené vnitřními konstrukcemi. Pod ocelovým krovem ukončeným kruhovou lucernou se tak otevírá panoramatický jednací prostor s kapacitou 50 míst, přístupný po obloukovém schodišti, případně hydraulické plošině. Nejvyšší vložené patro je jako původně ocelová nádrž odsazeno od fasády a opisuje tak v kruhu její půdorys. Snížení podlahy na pomyslnou hladinu vody nastavuje ideální horizont výhledu na okolní krajinu a město všemi směry. Symbolika dohledu nad zásobovaným územím Kladno-Mělník z výšky dostává jasnou hierarchii a řád. Koncepci proměny vodojemu doplňuje návrh úprav přilehlého parteru formou velkoformátové dlažby se zelení a novým mobiliářem.

 

2020 realizace

Vodojem Kladno-Rozdělov